NOH10

NOH10


Portata Massima: 1.000 Kg
Altezza Massima Prelevamento: 9.600 mm

Portata Massima: 1.000 Kg
Altezza Massima Prelevamento: 11.500 mm